6 november 2023

Keuringseis 198 ter kritiek gepubliceerd

Met ingang van 7 November 2023 is een herziene versie van keuringseis 198 “Meerlaagse kunststofleidingsystemen voor gasinstallaties binnenshuis” ter kritiek gestuurd.

De keuringseis is volledig herzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Tekstuele wijzigingen
  • De lijst van referentiedocumenten is bijgewerkt

De product eisen zijn niet gewijzigd.

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze beoordelingsrichtlijn binnen een termijn van 4 weken na publicatie, uiterlijk 18-12-2023 via e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
GASTEC QA
NL.GastecQA@kiwa.com
T +31 (0)88 998 3269

Downloads