18 december 2023

BRL-K14010-3 ter kritiek gepubliceerd

Publicatie ter kritiek per 18 december 2023
Met ingang van 18 december 2023 wordt de BRL-K14010-3 voor een periode van 6 weken ter kritiek gepubliceerd.

Klik hier voor het commentaarformulier om uw commentaar in te dienen tot uiterlijk vrijdag 2 februari 2024.
 
BRL-K14010-3: Beoordelingsrichtlijn BRL-K14010 - deel 3, concept 23-11-2023 voor het Kiwa attest-met-productcertificaat voor legionellapreventie met chemische technieken Deel 3: Chemische doseertechniek inclusief de beheerinstructie voor het product en de installatie
 
De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door Kiwa gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor en bij de instandhouding van een ‘Attest-met productcertificaat’ voor legionellapreventie met de chemische doseertechniek inclusief een beheerinstructie voor het product alsmede de installatie waarin deze techniek wordt geplaatst.

Met vragen over deze BRL kunt u contact opnemen met
e-mail: NL.CLA.DWP@kiwa.com  t.a.v. Dhr. Hans Osterholt.

Klik hier om de concept beoordelingsrichtlijn te downloaden.