5 december 2023

Concept BRL-K21011/03 ter kritiek gepubliceerd

Op 5 december 2023 publiceert Kiwa de concept BRL-K21011/03 kritiekversie d.d. 2023-12-01 "Glass reinforced plastic (GRP) tanks, with or without catchment tank, for the above ground storage of chemicals" ter kritiek.

Tot en met 30 januari 2024 ligt de concept BRL-K21011/03 ter kritiek bij Kiwa Nederland B.V.

De concept BRL-K21011/03 betreft een algemene update daar waar de “huidige” BRL-K21011/02 versie bijna 10 jaren oud is.

Indienen van kritiek

Voor uw “eventuele” commentaren op de BRL-K21011/03 kritiekversie d.d. 2023-12-01 kunt u gebruik maken van het document “Kritiektabel BRL-K21011”. Uw “eventuele” commentaren op concept BRL-K21011/03 kunt u vóór 31 januari 2024 schriftelijk of per email indienen bij:

Kiwa Nederland B.V.
T.a.v. de heer J. Peters
E-mail: jaco.peters@kiwa.com
Postbus 70
2280 AB  RIJSWIJK.