22 december 2023

Keuringseis 214 ter kritiek gepubliceerd

Met ingang van 22 December 2023 is een herziene versie van keuringseis 214 “Geschiktheid van gasdistributie- en installatiematerialen voor bijmenging met waterstof en volledig waterstofgas” ter kritiek gestuurd.

De keuringseis is volledig herzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Tekstuele en redactionele wijzigingen
  • Medium H2 als testmedium

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze beoordelingsrichtlijn binnen een termijn van 6 weken na publicatie, uiterlijk 14-02-2024 via e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
GASTEC QA
NL.GastecQA@kiwa.com
T +31 (0)88 998 3269

Downloads