18 augustus 2023

BRL 1808 Lavameel voor gebruik in beton, mortel en grout ter kritiek gepubliceerd

Het College van Deskundigen ‘Bindmiddelen’ heeft de beoordelingsrichtlijn BRL 1808 ‘Lavameel voor gebruik in beton, mortel en grout’ per 17 augustus 2023 vrijgegeven voor publicatie ter kritiek. Lavameel is een puzzolane vulstof bedoeld om te worden toegepast in niet-constructief en constructief beton (ongewapend, gewapend of voorgespannen), mortel en grout.

Met lavameel kan invulling worden gegeven aan de behoefte aan duurzame grondstoffen voor de productie van beton, mortel en grout. De geschiktheid van lavameel in vulstof/cementbeton kan aangetoond worden door middel van een attesteringsonderzoek op basis van BRL 1802. Deze beoordeling maakt geen onderdeel uit van de BRL 1808.

In de BRL 1808 zijn de eisen en bepalingsmethoden opgenomen die aan het lavameel als vulstof type II gesteld worden. Deze zijn overgenomen uit CROW-CUR Aanbeveling 129:2022 ‘Lavameel als type II vulstof in beton’.

Commentaar formulier

De kritiekperiode sluit op 30 september 2023. Voor het indienen van de kritiek graag bijgevoegd commentaarformulier gebruiken. Dit formulier kunt u alleen per email versturen naar: theo.klootwijk@kiwa.com.

Downloads

Download hieronder de conceptversie van de BRL 1808 en het commentaarblad: