31 augustus 2023

BRL 5219 van kracht verklaard

Per 1 september 2023 is de nieuwe versie van BRL5219 van kracht verklaard en gepubliceerd. In de BRL zijn de volgende onderdelen gewijzigd:

  • Conform de Nederlandse regelgeving BRL SIKB 11000 en Protocol 11001 zijn:
  • er zijn verschillende termen geharmoniseerd, namelijk “gesloten geothermische energiesystemen” in plaats van “geothermische warmte-uitwisseling in gesloten circuits” en “bodemwarmtewisselaar” in plaats van “geothermische sonde”;
  • mechanische verbindingen en metalen koppelingen zijn niet meer van toepassing.
  • In plaats van een minimumeis voor de stromingsweerstand aan de voet van de bodemwarmtewisselaar is nu een verklaring van de certificaathouder over het debiet (Kvs-waarde) vereist.
  • Vervallen van bijlage B voor het bepalen van de dichtheid van verbindingen na bevriezing.
  • Toevoeging van bijlage D die een overzicht bevat van goedgekeurde warmteoverdrachtsmiddelen die kunnen worden gebruikt zonder aanvullende chemische resistentietests.

Geldigheid

Deze nieuwe versie van BRL 5219 vervangt de oude versie van 15 oktober 2021. De KOMO-certificaten afgegeven op basis van de oude versie verliezen per 1 maart 2024 hun geldigheid.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans den Boer, e-mail: hans.den.boer@kiwa.com

Downloads