19 december 2023

Gewijzigde BRL 1015 Gevelsystemen met droog gestapelde gevelstenen ter kritiek gepubliceerd

Het College van Deskundigen ‘Keramische producten’ heeft de gewijzigde beoordelingsrichtlijn BRL 1015 ‘Gevelsystemen met droog gestapelde gevelstenen’ per 15 december 2023 vrijgegeven voor publicatie ter kritiek.

Deze BRL is van toepassing op de productie en/of levering van gevelstenen en verbindingsmaterialen voor gevelsystemen met droog gestapelde gevelstenen.
Het gevelsysteem bestaat uit:

  • Gevelstenen.
  • Onderdelen voor het onderling verbinden/stapelen van de gevelstenen.
  • Verankeringsmiddelen (spouw)ankers en/of bevestigingsmiddelen voor de bevestiging van het gevelsysteem aan de achterconstructie.

Daarnaast kan ten behoeve van de muurbeëindigingen het gevelsysteem aanvullend bestaan uit:

  • Onderdelen om de bovenste lagen mechanisch te verbinden.
  • Metselmortel, -lijmmortel of lijm om de bovenste lagen te verbinden.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige versie van BRL 1015 betreffen:

  • Het generiek maken van de scope BRL, waardoor verschillende droog stapelsystemen en materialen onder de BRL kunnen vallen.
  • Het opstellen van de BRL aan de hand van de laatste modelteksten.
  • De wijziging van het Bouwbesluit naar het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Commentaar formulier

De kritiekperiode sluit op 9 februari 2024. Voor het indienen van de kritiek graag bijgevoegd commentaarformulier gebruiken. Dit formulier kunt u alleen per email versturen naar: bart.van.der.vegte@kiwa.com.

Downloads

Download hieronder het concept-ontwerp van de BRL 1015 en het commentaarblad: