23 oktober 2023

BRL 2017 “Thermoplastische kunststof putten voor rioolstelsels” bindend verklaard

Met ingang van 20 September 2023 is aangepaste BRL 2017 “Thermoplastische kunststof putten voor rioolstelsels” bindend verklaard.

De volgende onderdelen in de BRL zijn gewijzigd:

 • Hoofdstuk 1.2.2, Aan het toepassingsgebied zijn toegevoegd volgens EN 13598-2;
  • Een maximale diepte van de aansluitende leidingen aan de putbodem, of de bodem van de pompput, tot aan de maximale grondwaterhoogte (Hw) volgens EN 13598-2;
  • Hoofdstuk 1.2.2, Een maximale inbouwdiepte van de aansluitende leidingen aan de putbodem, of de bodem van de pompput volgens EN 13598-2.
 • Hoofdstuk 5, de producteisen voor inspectieputten zijn gewijzigd overeenkomstig EN 13598- 2:2020 “Specifications for manholes and inspection chambers”;
 • Hoofdstuk 5, producteisen voor pompputten zijn toegevoegd;
 • Hoofdstuk 5, de eisen voor lasverbindingen zijn herzien;
 • Hoofdstuk 5, tabel 2, eisen voor lasverbindingen zijn toegevoegd;
 • Hoofdstuk 5, EN 13598-2:2020 wordt vereist voor alle putonderdelen en verbindingen. Deze norm is herzien op de volgende onderdelen; er is een weerstand tegen veroudering (durability test) opgenomen voor alle onderdelen, alle     testnormen zijn herzien, de toepassing van recycled materiaal is vereenvoudigd en uitgebreid, bolle bodem putten zijn toegevoegd, de eisen zijn aangepast naar prestatie eisen (performance based).
 • Bijlage B, alleen de schets van de bolle bodem put is gehandhaafd. De overige putschetsen zijn opgenomen in EN 13598-2:2020.

Geldigheid

De op basis van BRL2017 afgegeven attest-met-productcertificaten verliezen hun geldigheid niet.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
Appliances and installations
Plastic piping distributions
PPD@kiwa.com

Download