21 september 2023

BRL 52200 “Buizen en hulpstukken voor kunststofleidingsystemen gebaseerd op - vrij verval - buitenriolering - vervaardigd van PVC-U” bindend verklaard

Met ingang van 20-09-2023 is een herziene versie van BRL 52200 “Buizen en hulpstukken voor kunststofleidingsystemen gebaseerd op - vrij verval - buitenriolering - vervaardigd van PVC-U” bindend verklaard.

In de BRL zijn de volgende onderdelen gewijzigd:

 • Titel: Buizen en hulpstukken toegevoegd;
 • Update van gehele document volgens de nieuwe KOMO template;
 • De achterliggende NEN-EN 1401-1:2009 is ge-update naar 2019;
 • §1.7 “Merken en aanduidingen” verplaatst, voorheen §4.4;
 • H3 betreft “Eisen aan te verwerken producten en/of materialen” toegevoegd;
 • H3 uit oude versie is in deze versie ondergebracht onder §6.2, §6.3 en §7.4;
 • H4 2e alinea betreft “uitvoeren testen conform NVN-CEN/TS 1401-2” toegevoegd;
 • H4 3e alinea betreft “meetonnauwkeurigheid” toegevoegd;
 • H4 4e alinea betreft “temperatuur bij testen op locatie” toegevoegd;
 • §3.1.4 betreft “Lijmen voor PVC-U” toegevoegd;
 • §4.2.1 betreft “Kleur” toegevoegd;
 • §4.3 Onderzoeksmatrixen aangepast i.v.m. ‘witness’-testen (verduidelijking IKB);
 • §5.5 betreft “Archivering” toegevoegd;
 • §5.6 betreft “Wijzigingen” toegevoegd;
 • §6.5 betreft “Tijdelijk geen productie c.q. levering” toegevoegd;
 • Bijlage I verwijderd, is voortaan te vinden op de website van de schemabeheerder.

Overgangsperiode

De standaard overgangsperiode van 1 jaar vanaf de datum van de BRL is van toepassing.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
Appliances and installations
Plastic piping distributions 
PPD@kiwa.com

Downloads