5 december 2023

Gewijzigde BRL 2815 Wandconstructies ter kritiek gepubliceerd

Met ingang van 5 december 2023 publiceert Kiwa het ontwerp van de gewijzigde BRL 2815 Wandconstructies opgebouwd uit betonnen stapelblokken ter kritiek.

De BRL gaat over Wandconstructies opgebouwd uit droog gestapelde betonnen stapelblokken op een vlakke fundatie. Het ontwerp van de fundatie voor de wandconstructie en de eventuele verankering hieraan, valt buiten het toepassingsgebied van de BRL.

De wandconstructies vormen geen onderdeel van een gebouw, maar wel van onder andere keermuren, sleufsilo’s en laad- en loskades.

In de gewijzigde BRL 2815 zijn de eisen toegevoegd voor gegoten stapelblokken in aanvulling op de eisen die reeds in de BRL opgenomen waren voor geperste stapelblokken.

De gegoten betonnen stapelblokken hebben andere afmetingen dan de geperste blokken, waardoor deze aanpassing noodzakelijk bleek.

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn tot uiterlijk 26 januari 2024 door middel van het onderstaand formulier per e-mail in te dienen bij de genoemde contactpersoon.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
Bart Dijkstra
Email: bart.dijkstra@kiwa.com

Downloads