22 oktober 2015

BRL 1801 gepubliceerd ter kritiek

De kritiekversie van BRL 1801, de Beoordelingsrichtlijn voor de KOMO® kwaliteitsverklaring voor Betonmortel, d.d. 22 oktober 2015, is hier te downloaden.

Het ter kritiek publiceren van deze BRL is het gevolg van diverse wijzigingen die zijn doorgevoerd naar aanleiding van een verzoek van de brancheorganisatie VOBN. De wijzigingen zijn besproken in diverse vergaderingen van de Technische Commissie Betonmortel en geaccordeerd op 7 oktober 2015 door het College van Deskundigen Betonmortel en Mortels. De wijzigingen ten opzichte de vigerende versie van BRL 1801 staan vermeld in Bijlage H van deze kritiekversie.

Mocht u inhoudelijke kritiek hebben op deze BRL, dan kunt u die via e-mail melden via het te downloaden kritiekverwerkingsformulier. De kritiektermijn sluit op 7 december 2015.

Meer informatie en leveren van kritiek

Joost Korthof
Joost.Korthof@kiwa.nl

Downloads

BRL 1801 kritiekversie (pdf)

BRL 1801 kritiekverwerkingsformulier (doc)