11 september 2015

BRL 4101 deel 11 'Gevelbekleding met panelen: aanvullende eisen voor platen met mineraal gebonden biomassa' gepubliceerd

In aanvulling op BRL 4101 deel 01 heeft Kiwa BRL 4101 deel 11 opgesteld. Dit deel is op 8 september 2015 aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie (KKTC). Het toepassingsgebied van BRL 4101 deel 11 betreft platen met mineraal gebonden biomassa, bestemd om te worden toegepast als gevelbekleding. Platen met mineraal gebonden biomassa kunnen zijn blootgesteld aan omstandigheden van warmte, hoge vochtigheid en strenge vorst.

Een kwaliteitsverklaring op basis van BRL 4101 deel 11 wordt uitsluitend verleend in combinatie met BRL 4101 deel 01.

BRL 4101 deel 11 d.d. 8 september 2015 is binnenkort ook te downloaden via de Kiwa Service Portal.

Meer informatie

Eric Hendriks, Certification Engineer
Kiwa Nederland B.V.
P.O box 70, 2280 AB Rijswijk, The Netherlands
T +31 (0)88 998 44 35
F + 31 (0)+31 (0)88 998 44 20
Eric.Hendriks@kiwa.nl

Download

BRL 4104 deel 11