29 oktober 2015

Wijzigingsblad BRL 5061 'Staalvezels voor toepassing in beton, mortels en grout'

Vanwege de implementatie van de Verordening Bouwproducten zijn in dit wijzigingsblad d.d. 29-12-2014 vastgelegd de wijzigingen met betrekking tot de inhoud van de af te geven KOMO kwaliteitsverklaringen. Het betreft de modelkwaliteitsverklaringen, de paragraaf t.a.v. de CE-markering, de verwijzing naar de website van KOMO voor de modellen van de af te geven kwaliteitsverklaringen, het toelatingsonderzoek en de externe controle.

Meer informatie

Peter Vester
T +31 (0)88 998 4608
Peter.Vester@kiwa.nl

Download

BRL 5061 wijzigingsblad