8 oktober 2015

BRL-K777/03 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 9 oktober 2015 is voor de verlening van het Kiwa Keur ter kritiek gepubliceerd Beoordelingsrichtlijn: BRL-K777/03: “Reparatieklemmen drinkwaterdistributiesystemen”.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van BRL-K777/02 zijn: 

  • In de BRL-K777/03 is de verwijzing opgenomen naar de Regeling Materialen en Chemicaliën voor drinkwater en warmtapwater;
  • De BRL-K777/02 was hoofdzakelijk gericht op materiaalaspecten, de functionele aspecten waren nog niet opgenomen;
  • De verwijzingen naar normen zijn aangepast naar de vigerende normverwijzingen
  • Bij het opstellen van de nieuwe versie is gebruik gemaakt van gerelateerde NEN-EN normen en zijn oude verwijzingen verwijderd.

 

Kritiek termijn

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiek termijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn te zenden aan:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. W.R.F. Derwort (secretaris CWK)
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
e-mail: Jantje.Bakker@kiwa.nl
tel.: 088-9984475

De ontwerp-BRL-K777 kunt u hier downloaden.
Klik hier om het commentaarformulier te downloaden.