23 september 2015

BRL 0511 gepubliceerd ter kritiek

Het College van Deskundigen Wapeningsmaterialen van Kiwa heeft de nieuwe beoordelingsrichtlijn BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies vrijgegeven voor publicatie ter kritiek.

Op verzoek van de huidige certificaathouders blijft de BRL 0511 in de erkenning. De overheid heeft aangegeven dat een BRL die in de erkenning blijft, gesplitst dient te worden in twee delen:

  • Deel 1: Private productcertificatie (product-deel)
  • Deel 2: Erkende Bouwbesluit-aansluiting (attest-deel)


De inhoudelijke wijzigingen betreffen:

  • Uitbreiding van de BRL i.v.m. toepassing van glasvezelversterkte kunststofelementen
  • Algehele aanpassing van de BRL i.v.m. verouderde informatie en normen e.d.


Kritiekperiode

De kritiekperiode sluit op 2 november 2015. Uw kritiek met verbetervoorstel kunt u uitsluitend per e-mail versturen.

Voor meer informatie en het indienen van kritiek:

Kiwa Nederland B.V.
Machiel van der Veen 
Telefoon: +31 (0)88 998 44 61
E-mail: Machiel.van.der.Veen@kiwa.nl

Downloads

BRL 0511 product ter kritiek

BRL 0511 attest ter kritiek