13 juli 2015

BRL 771-03 bindend verklaard

BRL 771-03, Stalen buizen voor algemene toepassingen, is bindend verklaard per 1 juni 2015.

Doorgevoerde aanpassingen in deze beoordelingsrichtlijn:

  • verduidelijking van het toepassingsgebied;
  • aangepast aan de accreditatienorm voor productcertificatie, NEN-EN-ISO/IEC 17065:2012;
  • verwijzingen naar drinkwatertoepassingen zijn verwijderd.


Meer informatie

Jos van der Westen, Jos.van.der.Westen@kiwa.nl

Download

BRL 771-03 Stalen buizen voor algemene toepassingen