3 augustus 2015

BRL K619/07 'Closetpotten' ter kritiek

Per 15 september 2015 wordt BRL K619/07 'Closetpotten' ter vaststelling aangeboden aan het College van Deskundigen Waterketen (CWK). De BRL is herzien in verband met de publicatie van de normen NEN-EN997 + A1:2015 en NEN-EN 33:2011. Certificaten die zijn afgegeven op basis van de vorige versie van deze BRL blijven geldig.

Belangstellenden worden uitgenodigd hun opmerkingen over het concept van deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn vóór 15 september 2015 te zenden aan:

Kiwa Nederland BV
dhr. K.J. Pantophlet
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
e-mail kpa@kiwa.nl

Of aan
mw. J.C. Bakker
e-mail Jantje.Bakker@kiwa.nl

Download Concept Ontwerp-BRL K619/07 (pdf)