24 november 2015

Concept-BRL-K905/03 versie 2015-11-15 Tankreiniging - ter kritiek

Tot 03 februari 2016 ligt concept-BRL-K905/03 ter kritiek bij Kiwa Nederland B.V. 

Concept-BRL-905/03 is de 3e versie van deze beoordelingsrichtlijn die betrekking heeft op het reinigen van opslagtanks t.b.v. PGS Klasse 1 t/m Klasse 4 vloeistoffen zoals gedefinieerd in PGS 28 en PGS 30 en t.b.v. chemicaliën zoals gedefinieerd in PGS 31. BRL-K905 is herzien op de volgende punten:

  • Het aanpassen aan de vigerende wet- en regelgeving,
  • Het uitbreiden met alle chemicaliën zoals vermeld in PGS 31, en
  • De beperking tot 250 m³ te laten vervallen. 

Eventueel commentaar:

 
Uw eventuele commentaar op concept-BRL-K905/03 kunt u, door middel van het bijgaand formulier, vóór 03 februari 2016 schriftelijk indienen bij: 

Kiwa Nederland B.V. 
T.a.v. de heer A.R. Ramchandani 
E-mail : arr@kiwa.nl 

Downloads:

 BRL-K905 v2015-11-15 ter kritiek

 Commentaar op ontwerp BRL-K905-03 versie 2015-11-15