3 december 2015

BRL-K14036 'Tijdelijke drinkwaterinstallaties' - ter kritiek

Tot 28 januari 2016 ligt de ontwerp-BRL-K14036 'Tijdelijke drinkwaterinstallaties' ter kritiek.

Bovengenoemde BRL is opgesteld om:

  • installatiebedrijven zich te kunnen laten onderscheiden op de markt voor tijdelijke drinkwaterinstallaties voor evenementen, zoals festivals, sportmanifestaties, tentoonstellingen, beurzen en tijdelijke campings;
  • vergunningverleners, organisatoren en bezoekers van dergelijke evenementen het gerechtvaardigd vertrouwen te bieden dat de drinkwaterinstallatie op de betreffende locaties voldoet aan de gestelde eisen en het drinkwater veilig gedronken kan worden.

 

Eventueel commentaar:


Uw eventuele commentaar op de ontwerp-BRL-K14036 kunt u, door middel van het bijgaand formulier, vóór 28 januari 2016 schriftelijk indienen bij: 

Kiwa Nederland B.V. 
T.a.v. mevrouw J. Bakker
E-mail : jantje.bakker@kiwa.nl

Downloads:

 BRL-K14036 

 Commentaar op ontwerp BRL-K14036