29 december 2018

Ontwerp-wijzigingsblad BRL 2342 “Mestbassins en Afdekkingen voor Mestbassins” ter kritiek gepubliceerd

Per 15 april 2015 heeft Kiwa het Ontwerp-Wijzigingsblad BRL 2342 “Mestbassins en Afdekkingen voor Mestbassins” ter kritiek gepubliceerd. De kritiekperiode loopt tot 13 mei 2015.

Het Ontwerp-Wijzigingsblad BRL 2342 is een aanpassing op de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2342 d.d. 30-03-2013 en is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het College van Deskundigen Agrotechniek”.

In het Ontwerp-Wijzigingsblad BRL 2342 zijn nadere regels opgesteld voor:

  • de sterkte bij brand van mestbassins (Bouwbesluit – afdeling 2.2 – Sterkte bij Brand);
  • de brandklasse voor mestbassins en afdekkingen (Bouwbesluit – afdeling 2.9 - Beperking van het ontwikkelen van brand en rook);
  • de meldingsplicht bij uitvoering van projecten;
  • de aard en frequentie van externe controles.

Bij het Ontwerp-Wijzigingsblad BRL 2342 is een Memo van toepassing als toelichting.

Ombouw kwaliteitsverklaringen

De kwaliteitsverklaringen die zijn afgegeven op basis van BRL 2342 dd 30-03-2013 zullen binnen 3 maanden na vaststelling van het Ontwerp-Wijzigingsblad BRL 2342 worden omgebouwd.

Kritiek

De kritiektermijn sluit op 13 mei 2015. Uw suggesties en commentaar kunt u voor die datum schriftelijk indienen bij Kiwa N.V. Unit Bouwconstructies, ter attentie van: 

De heer ing. M.I.H. Habieb 
Postbus 70, 
2280 AB Rijswijk 
Telefoonnummer +31 (0)88 998 45 63 
E-mail: mh@kiwa.nl

Download

Ontwerp-wijzigingsblad BRL 2342
Memo bij wijzigingsblad BRL 2342

Of kijk hier voor meer informatie.