1 september 2015

BRL 1511-delen 1 tot en met 5 ‘Baanvormige dakbedekkingssystemen’ gepubliceerd

De BRL 1511-delen 1 tot en met 4 voor Baanvormige dakbedekkingsystemen zijn grondig herzien. Daarnaast is een nieuw deel 5, ‘Specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen waarvan het organisch materiaal bestaat uit polymeer-gemodificeerde, niet-fossiele koolwaterstoffen’ opgesteld. Deze BRL 1511-delen zijn 19 en 22 juni 2015 aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie

Hiermee komen de volgende versies te vervallen:

  • BRL 1511 deel 1 ‘Algemene bepalingen’ d.d. 25-10-2012 en het wijzigingsblad d.d. 01-01-2015;
  • BRL 1511 deel 2 ‘Specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen o.b.v. (gemodificeerd) bitumen’ d.d. 08-11-2012 en het wijzigingsblad d.d. 01-01-2015;
  • BRL 1511 deel 3 ‘Specifieke bepalingen voor dakbanen o.b.v. kunststof/bitumen compounds’ d.d. 08-11-2012 en het wijzigingsblad d.d. 01-01-2015;
  • BRL 1511 deel 4 ‘Specifieke bepalingen voor kunststof en rubber dakbanen’ d.d. 02-01-2013 en het wijzigingsblad d.d. 01-01-2015.

De kwaliteitsverklaringen die op basis van de vervallen beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven, verliezen hun geldigheid per 22-06-2016. Neem voor een herverlening van uw huidige certificaten contact op met Kiwa.

De nieuwe BRL 1511-delen 1 tot en met 5 d.d. 22-06-2015 zijn binnenkort te downloaden via de Kiwa Service Portal.

Informatie

Rob Goedheer, Certification Engineer
Kiwa Nederland B.V.
PO Box 70, 2280 AB Rijswijk, The Netherlands
Telefoon +31 (0)65 121 74 64
Rob.Goedheer@kiwa.nl

Downloads

BRL 1511 deel 1

BRL 1511 deel 2

BRL 1511 deel 3

BRL 1511 deel 4

BRL 1511 deel 5