• BRL 9313 tot en met 5 november 2012 ter kritiek

  10 oktober 2012

  BRL 9313 "Zand uit dynamische wingebieden" is tot en met 5 november 2012 ter kritiek gepubliceerd.

  Lees meer
 • BRL K17105-01 bindend verklaard per 27 augustus 2012

  17 oktober 2012

  BRL-K17105/01 “kunststof leidingsystemen van PE (Polyetheen) voor transport van drinkwater en ruw water” is per 27 augustus 2012 bindend verklaard.

  Lees meer
 • BRL 2401 tot en met 3 december 2012 ter kritiek

  26 oktober 2012

  BRL 2401 "Voorspanstaal" is herzien aangezien de vigerende beoordeling richtlijn niet meer voldoet aan de eisen die worden gesteld aan beoordelingsrichtlijnen.

  Lees meer
 • 2013-01-29 BRL 1504 binded verklaard

  29 januari 2013

  BRL 1504 is onlangs aangepast aan het T33 document + Bouwbesluit 2012 en aanvaard door de HCB.

  Lees meer
 • Wijzigingsblad BRL 0511 bindend verklaard per 15 oktober 2012

  5 november 2012

  Het wijzigingsblad BRL 0511 is per 15 oktober 2012 bindend verklaard.

  Lees meer
 • Wijzigingsblad BRL 2020 tot en met 31 december 2012 ter kritiek

  12 november 2012

  Een wijzigingsblad voor de KOMO beoordelingsrichtlijn 2020 "TPE afdichtingen voor verbindingen in drukloze afvalwaterleidingen" is nu gepubliceerd ter kritiek.

  Lees meer
 • KOMO BRL 5219 tot en met 11 januari 2013 ter kritiek

  26 november 2012

  De nieuwe Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL5219 voor het KOMO® attest-met-productcertificaat voor “Kunststofleidingsystemen bestemd voor geothermische warmte-uitwisseling in gesloten circuits” is tot en met 11 januari 2013 ter kritiek gepubliceerd.

  Lees meer
 • BRL 0504 per 8 november 2012 bindend verklaard

  3 december 2012

  Om aansluiting te houden op gewijzigde normen zoals de NEN 6008, NEN-EN 10080, NEN EN 13670 en NEN EN 1992-1-1+NB heeft aanpassing van de BRL 0504 plaatsgevonden. Per 8 november 2012 is de BRL 0504 “Mechanische verbindingen van betonstaal” bindend verklaard.

  Lees meer
 • BRL 0206 tot en met 7 januari 2013 ter kritiek

  5 december 2012

  De BRL0206 voor zwaluwstaartplaatvloeren is geheel herzien om te voldoen aan de nieuwste eisen voor beoordelingsrichtlijnen. Daarnaast is voorzien in de vereiste aansluiting op Bouwbesluit 2012 en is het vigerende wijzigingsblad (bindend op 01-04-2009) geïntegreerd.

  Lees meer
 • BRL 2344 per 15 december 2012 BRL 2344 per 15 december 2012 bindend verklaardbindend verklaard

  21 december 2012

  BRL 2344 “Verlenging referentieperiode mestbassins en afdekkingen” is per 15 december 2012 bindend verklaard.

  Lees meer
 • Vaststelling wijzigingsblad BRL-K779/04 versie 2010-07-15 'Inwendige bekleding op stalen tanks voor brandbare vloeistoffen' per 27 februari 2015

  17 maart 2015

  Het wijzigingsblad voor BRL-K779/04 versie 15 juli 2010 is per 15 maart 2015 bindend verklaard door Kiwa N.V. en is nu beschikbaar voor certificatie.

  Lees meer
 • Ontwerp-wijzigingsblad BRL 2342 “Mestbassins en Afdekkingen voor Mestbassins” ter kritiek gepubliceerd

  29 december 2018

  Per 15 april 2015 heeft Kiwa het Ontwerp-Wijzigingsblad BRL 2342 “Mestbassins en Afdekkingen voor Mestbassins” ter kritiek gepubliceerd. De kritiekperiode loopt tot 13 mei 2015.

  Lees meer
 • Keuringseis KE 207 bindend verklaard

  18 mei 2015

  Keuringseis KE 207 bevat de criteria voor de Gastec QA certificering van gebioriënteerde PVC buizen voor transport van gas. Op de hierbij gepubliceerde versie kan tot 1 juli 2015 kritiek worden geleverd. De geleverde kritiek zal door de keuringseis commissie worden behandeld.

  Lees meer
 • BRL K536 bindend verklaard

  21 mei 2015

  De BRL K536 deel A t/m deel H zijn gewijzigd t.a.v. de markering (“watergolfje”) en de ISO 17065 accreditatienorm. Deze wijzigingen op de BRL’s zijn bindend verklaard op 10 maart 2015 en vanaf heden beschikbaar op de Kiwa website in Nederlands en Engels.

  Lees meer
 • Vaststelling wijzigingsblad 04 - BRL-K903/08 versie 2011-02-01

  3 juni 2015

  Het wijzigingsblad 04 voor BRL-K903/08 versie 1 februari 2011 is per 1 april 2015 bindend verklaard door Kiwa N.V. en is nu beschikbaar voor certificatie. Het wijzigingsblad 04 heeft betrekking uitbreiding op het procescertificaat van een certificaathouder die alleen gecertificeerd is voor de hoofdgebied D, E en F.

  Lees meer
 • Concept-BRL K14035, Certificatie van onderhoud aan kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties (IBA's) ter commentaar

  8 juni 2015

  De beoordelingsrichtlijn (BRL) K14035 is erop gericht de kwaliteit vast te stellen en voor de markt aantoonbaar te maken van het proces van regelmatige controle op de functie en status van kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater en het daarop gebaseerd te verrichten onderhoud conform EN 12566-3.

  Lees meer
 • BRL 771-03 bindend verklaard

  14 juli 2015

  BRL 771-03, Stalen buizen voor algemene toepassingen, is bindend verklaard per 1 juni 2015.

  Lees meer
 • BRL K619/07 'Closetpotten' ter kritiek

  3 augustus 2015

  Per 15 september 2015 wordt BRL K619/07 'Closetpotten' ter vaststelling aangeboden aan het College van Deskundigen Waterketen (CWK).

  Lees meer
 • Wijzigingsblad BRL 0513 'Glasvezelstaven voor toepassing als wapening in beton'

  12 augustus 2015

  Op basis van voortschrijdend inzicht zijn in BRL 0513 'Glasvezelstaven voor toepassing als wapening in beton' wijzigingen aangebracht.

  Lees meer
 • BRL 1511-delen 1 tot en met 5 ‘Baanvormige dakbedekkingssystemen’ gepubliceerd

  1 september 2015

  De BRL 1511-delen 1 tot en met 4 voor Baanvormige dakbedekkingsystemen zijn grondig herzien.

  Lees meer