• BRL-K643, BRL-K664 en BRL-K14031 bindend verklaard

  8 april 2020

  Met ingang van 7 april 2020 is er een herziene versie van de Beoordelingsrichtlijnen BRL-K643, BRL-K664 en BRL-K14031 bindend verklaard.

  Lees meer
 • Concept BRL-K580/02 te kritiek gepubliceerd

  6 april 2020

  Op 6 april 2020 publiceert Kiwa de concept BRL-K580/02 kritiekversie d.d. 2020-04-01 "Tanks made from blow moulded polyethylene (PE), with an integrated steel spill container, for the stationary or mobile storage of liquid fuels, heating oil, waste oil and lubricants" ter kritiek.

  Lees meer
 • Ontwerp BRL 52250 ter kritiek

  3 april 2020

  Ontwerp BRL 52250 is tot 21 mei 2020 ter kritiek gepubliceerd. Deze BRL is aangepast aan de nieuwe EN-norm EN 17152-1 voor kratten en omgezet van systeem- naar product BRL.

  Lees meer
 • BRL 9313 is herzien

  10 maart 2020

  De Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9313 “Zand uit dynamische wingebieden” is volledig herzien in 2019.

  Lees meer
 • BRL 5222 bindend verklaard

  5 februari 2020

  Met ingang van 28 januari 2020 is BRL 5222 "Binnenhuis afvoersystemen voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater" bindend verklaard.

  Lees meer
 • Concept BRL-K902/05, Concept BRL-K904/04 en Concept BRL-K905/03 ter kritiek

  31 januari 2020

  Concept BRL-K902/05 d.d. 2020-01-17 "Het verwijderen of onklaar maken van HBO/diesel tankinstallaties", Concept BRL-K904/04 d.d. 2016-06-15 incl. wijzigingsblad d.d. 2020-01-17 “Het verwijderen of onklaar maken van Tankinstallaties” en Concept BRL-K905/03 d.d. 2016-03-01 incl. wijzigingsblad d.d. 2020-01-17 “Tankreiniging” ter kritiek.

  Lees meer
 • BRL-K778 gepubliceerd ter kritiek

  28 januari 2020

  Met ingang van 29 januari 2020 is er een herziene versie van BRL-K778 ter kritiek gepubliceerd. BRL-K778 bevat de eisen voor een procescertificaat voor ‘Inwendige cementmortelbekleding voor leidingen’.

  Lees meer
 • Keuringseis 201 ter kritiek gepubliceerd

  27 januari 2020

  Met ingang van 24 Januari 2020 is een herziene versie van Keuringseis 201 “Aansluitleidingen voor woningen en gebouwen” ter kritiek gestuurd.

  Lees meer
 • BRL 5223 bindend verklaard

  24 januari 2020

  Met ingang van 20 januari 2020 is BRL 5223 ‘’Doucheputten en -goten met een waterloze stankafsluiter’’ bindend verklaard.

  Lees meer
 • BRL-K901/04 ter kritiek gepubliceerd

  17 januari 2020

  Concept BRL-K901/04 kritiekversie d.d. 2019-08-19 "Regeling Erkenning Installateurs tanks en leidingen voor drukhoudende opslag van LPG, propaan, butaan, DME en aardgas (REIP)" ter kritiek.

  Lees meer
 • BRL K17701 en BRL K17702 ter kritiek

  9 januari 2020

  Zowel voor BRL K17701 “verdelers voor verwarming” als voor BRL K17702 “verdelers voor drinkwater en warm tapwater” zijn bijgaande wijzigingsbladen ter kritiek gepubliceerd. De wijziging betreft het toevoegen van warmtewisselaars aan de BRL’s.

  Lees meer
 • BRL 2003 bindend verklaard

  24 december 2019

  Met ingang van 16 december 2019  is BRL 2003 “Speciale producten voor kunststof binnenrioleringssystemen” bindend verklaard.

  Lees meer
 • Montagevoorschriften van BRL’s GASTEC QA 19, 83-1, 83-3, -4 en -5, 138, 166 en 199 ter kritiek gepubliceerd.

  9 december 2019

  Met ingang van 9/12/2019 zijn de montagevoorschriften van de BRL’s GASTEC QA 19, 83-1, 83-3, -4 en -5, 138, 166 en 199 ter kritiek gepubliceerd.

  Lees meer
 • Kiwa komt met eigen richtlijn gasverbrandingsinstallaties

  5 december 2019

  Om het aantal ongelukken door koolmonoxide terug te dringen, mogen werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties vanaf 2021 alleen nog worden uitgevoerd door bedrijven die hiervoor gecertificeerd zijn. Kiwa ontwikkelt daarvoor de beoordelingsrichtlijn ‘Werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide’. De conceptversie van deze BRL ligt vanaf nu tot 15 januari 2020 ter openbare kritiek.

  Lees meer
 • BRL K264 gepubliceerd ter kritiek

  12 november 2019

  Met ingang van 12/11/2019 is een herziene versie van BRL K264 ter kritiek gepubliceerd. BRL K264 bevat de eisen voor een productcertificaat voor ‘Filterzand voor milieukundig grondwateronderzoek’.

  Lees meer
 • BRL 9313 bindend verklaard

  7 november 2019

  De Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9313 “Zand uit dynamische wingebieden” is volledig herzien in 2019.

  Lees meer
 • BRL 5078 bindend verklaard

  6 november 2019

  Er is een nieuwe beoordelingsrichtlijn opgesteld voor: Groutmengsels voor het afdichten van boorgaten.

  Lees meer
 • BRL 9331 bindend verklaard

  6 november 2019

  De beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op de milieuhygiënische kwaliteit van “geblazen glasgranulaat” in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

  Lees meer
 • BRL-K21013/01 bindend verklaard

  5 november 2019

  Met ingang van 1 november 2019 is Beoordelingsrichtlijn BRL-K21013/01 bindend verklaard. BRL-K21013 bevat de eisen voor een productcertificaat voor “Containertanks”.

  Lees meer
 • BRL-K744/04 bindend verklaard

  5 november 2019

  Met ingang van 1 november 2019 is Beoordelingsrichtlijn BRL-K744/04 bindend verklaard. BRL-K744 bevat de eisen voor een productcertificaat voor “Stalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties / tankcontainers voor bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen”.

  Lees meer