14 maart 2022

BRL-K21051/01 voor Stalen tanks en opvangbakken bindend verklaard

BRL-K21051/01 voor Stalen tanks en opvangbakken is bindend verklaard per 01-04-2022.

Stalen tanks en opvangbakken volgens BRL-K21051/01 zijn bestemd om te worden toegepast in stationaire tankinstallaties voor de atmosferische opslag van vloeistoffen. BRL-K21051/01 is een samenvoeging en vervangt onderstaande beoordelingsrichtlijnen:

  • BRL-K747/02 “Ondergrondse horizontale cilindrische stalen tanks tot 150 m³ voor de drukloze opslag van vloeistoffen” d.d. 18-10-2006,
  • BRL-K748/02 “Metalen vulpuntmorsbakken” d.d. 02-07-2010,
  • BRL-K792/03 “Metalen opvangbakken voor opslagtanks en vaten” d.d. 10-12-2010,
  • BRL-K796/02 “Bovengrondse horizontale cilindrische stalen tanks tot 150 m³ voor de drukloze opslag van vloeistoffen” d.d. 18-10-2006,
  • BRL-K797/01 “Verticale cilindrische stalen tanks voor de bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen van ten hoogste 5 m³” d.d. 01-11-1996,
  • BRL-K798/02 “Stalen horizontale enkel- en dubbelwandige niet-cilindrische tanks voor bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen tot 3 m³” d.d. 17-07-2009.

De BRL-K21051/01 voorziet in alle toepassingsgebieden, beschreven in de voorliggende BRL’s. Daarnaast is het materiaal gebruik uitgebreid, zijn nieuwe onderzoeksmethodieken toegestaan en zijn er aanvullende eisen opgenomen ten aanzien van fabricage technieken, toleranties, kwalificaties en documentatie. Daar waar nodig is verwezen naar de laatst geldende (inter)-nationale normen en zijn termen en definities in de BRL-K21051/01 in lijn gebracht met de eisen voor tankinstallaties, zoals omschreven in de BRL SIKB 7800.

Meer informatie

Bekijk hier de BRL-K21051/01 en lees verder!