30 augustus 2022

Keuringseis 8 vastgesteld

Met ingang van 15 Augustus 2022 is een herziene versie van keuringseis 8 “Polyethyleen buizen voor het transporteren van gasvormige brandstoffen” vast gesteld.

De keuringseis is volledig herzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Update in lijn met de nieuwe versie van de onderliggende product norm
  • Toevoeging PE 100RC eisen
  • Aanpassen onjuistheid – identificatiestrepen – hoofdstuk 3
  • Gelijktrekken van de tekst en lay-out van de versies in het Nederlands en Engels

Indien van toepassing wordt een certificaathouder geïnformeerd over de overgangsperiode en voor welke punten deze periode geldt.

Overgangsperiode

De standaard overgangsperiode van 1 jaar vanaf datum van vaststelling is niet van toepassing voor reeds gecertificeerde producten. In deze periode dient de certificaathouder aan te kunnen tonen aan de nieuwe eisen te voldoen.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
GASTEC QA
NL.GastecQA@kiwa.com
T +31 (0)88 998 3269

Downloads