19 juli 2022

BRL 52202 ter kritiek gepubliceerd

Er is gewerkt aan de revisie van BRL 52202 “Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering - PP”.

Belangrijkste wijzigingen

 • Update van gehele document volgens de nieuwe KOMO template;
 • Inhoud van wijzigingsblad 17-12-2018 opgenomen;
 • H3 betreft “Eisen aan te verwerken producten en/of materialen” toegevoegd;
 • H4 2e alinea betreft “uitvoeren testen conform CEN/TS 1852-2” toegevoegd;
 • H4 3e alinea betreft “meetonnauwkeurigheid” toegevoegd;
 • H4 4e alinea betreft “temperatuur bij testen op locatie” toegevoegd;
 • 4.2.1 betreft “Kleur” toegevoegd;
 • 4.3 betreft “Wijzigingen” toegevoegd;
 • 4.4 Onderzoeksmatrix aangepast i.v.m. ‘witness’-testen (verduidelijking IKB);
 • 5.5 betreft “Archivering” toegevoegd;
 • 6.5 betreft “Tijdelijk geen productie c.q. levering” toegevoegd.

Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen CvD-LSK (Leidingsystemen van Kunststof) rekent een kritiektermijn van 8 weken vanaf de datum van deze publicatie. Belangstellenden worden uitgenodigd om kritiek op deze Ontwerp BRL 52202 2022 in te dienen voor datum: 13-09-2022.

De Ontwerp BRL 52202 2022, de nu geldende versie 2017+WB2018 en de kritieklijst kunt u vinden onder ‘Downloads’.

Stuur uw kritiek, in de vorm van de ‘Kritieklijst’, per e-mail naar: ppd@kiwa.nl.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
Monique Beltman
monique.beltman@kiwa.com

Downloads