7 februari 2022

Keuringseis 215 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 07-02-2022 is een nieuwe keuringseis 215 “Stainless steel press fittings for stainless steel piping systems” ter kritiek gestuurd.

Het betreft een volledig nieuwe keuringseis. Voor deze kritiekronde is alleen een Engelse versie opgesteld. Er zal ook een Nederlandse versie komen na vaststelling.

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze beoordelingsrichtlijn binnen een termijn van 4 weken na publicatie, uiterlijk 01-03-2022 via e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
GASTEC QA
E NL.GastecQA@kiwa.com

Downloads