10 februari 2022

Keuringseis 173 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 9 Februari 2022 is een herziene versie van keuringseis 137 “POM-schuifafsluiters voor ondergrondse leidingen van PE” ter kritiek gestuurd.

De keuringseis is volledig herzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Toevoeging van de keuze voor een maximale bedrijfsdruk van 4 of 8 bar.
  • Tekstuele wijzigingen
  • Veranderingen van hoofdstukindeling
  • De lijst van referentiedocumenten is bijgewerkt

De product eisen zijn niet gewijzigd.

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze beoordelingsrichtlijn binnen een termijn van 4 weken na publicatie, uiterlijk 28-02-2022 via e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
GASTEC QA
E NL.GastecQA@kiwa.com
T +31 (0)88 998 3269

Downloads