2 september 2022

Keuringseis 200 vastgesteld

Met ingang van 15 Augustus 2022 is een herziene versie van keuringseis 200 “Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening – Polyetheen (PE) - Hulpstukken” vast gesteld.

De keuringseis is volledig herzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De keuringseis is volledig tekstueel nagelopen
  • Specificatie van de scope in lijn met EN 1555-3
  • Test matrix is geupdate
  • Bibliografie is geupdate
  • Toegevoegd informatie over mogelijk gebruik van steunbussen

De product eisen zijn niet gewijzigd.

Indien van toepassing wordt een certificaathouder geïnformeerd over de overgangsperiode en voor welke punten deze periode geldt.

Overgangsperiode

De standaard overgangsperiode van 1 jaar vanaf datum van vaststelling is niet van toepassing voor reeds gecertificeerde producten.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
GASTEC QA
NL.GastecQA@kiwa.com
T +31 (0)88 998 3269

Downloads