20 juli 2022

Vernieuwde BRL 52200 gepubliceerd ter kritiek

Er is een nieuwe versie van de beoordelingsrichtlijn BRL 52200 ‘Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering – PVC-U’. Deze gereviseerde versie is onlangs rondgestuurd ter kritiek. Tot uiterlijk 12 september aanstaande kan commentaar op de ontwerpversie worden doorgegeven aan Kiwa.

Ten opzicht van de huidige versie van de BRL 52200 (versie 2017) bevat de BRL 52200 2022 een aantal wijzigingen. De belangrijkste daarvan zijn:

 • Update van gehele document volgens de nieuwe KOMO-template;
 • De achterliggende NEN-EN 1401-1:2009 is geüpdatet naar 2019;
 • H4 2e alinea ‘Uitvoeren testen conform CEN/TS 1401-2’ toegevoegd;
 • H4 3e alinea ‘Meetonnauwkeurigheid’ toegevoegd;
 • H4 4e alinea ‘Temperatuur bij testen op locatie’ toegevoegd;
 • 4.2.1 ‘Kleur’ toegevoegd;
 • 3.1.4 ‘Lijmverbindingen’ toegevoegd;
 • 4.3 ‘Wijzigingen’ toegevoegd;
 • 4.4 Onderzoeksmatrix aangepast i.v.m. ‘witness’-testen (verduidelijking IKB);
 • 5.5 ‘Archivering’ toegevoegd;
 • 6.5 ‘Tijdelijk geen productie c.q. levering’ toegevoegd.

Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen CvD-LSK (Leidingsystemen van Kunststof) rekent een kritiektermijn van acht weken vanaf de datum van deze publicatie. Belangstellenden worden uitgenodigd om uiterlijk 12 september kritiek op deze ontwerp-BRL in te dienen. De ontwerp-BRL 52200 2022, de nu geldende versie 2017 en de kritieklijst kunt u vinden onder ‘Downloads’. Stuur uw kritiek, in de vorm van de ‘Kritieklijst’, per e-mail naar: ppd@kiwa.nl

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
Monique Beltman
monique.beltman@kiwa.com

Downloads