10 juni 2022

Met ingang van 9 juni 2022 is BRL 5080 ter kritiek gepubliceerd

BRL 5080 stelt eisen aan de milieu hygiënische kwaliteit van vooraf vervaardigde producten op basis van een CO2 geactiveerd bindmiddel in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Op basis van BRL 5080 zullen NL-BSB certificaten afgegeven worden. De BRL stelt geen civieltechnische eisen aan vooraf vervaardigde producten op basis van een CO2 geactiveerd bindmiddel.

De beoordelingsmethode in BRL 5080 is gelijk aan die van bijvoorbeeld BRL 5070 voor vooraf vervaardigde betonproducten of BRL 5077 voor vooraf vervaardigde geopolymeerbeton producten.

Meer informatie en commentaar:

U kunt uw commentaar op BRL 5080 tot 1 augustus 2022 richten aan:

Kiwa Nederland B.V.
T.a.v. de heer B. van der Vegte
E: Bart.van.der.Vegte@kiwa.com
T: +31 (0)88-998 4436

Downloads