19 september 2022

BRL 2835 Sparingsbuizen in betonconstructies ter kritiek gepubliceerd

Met ingang van 15 september 2022 publiceert Kiwa het ontwerp van BRL 2835 Sparingsbuizen in betonconstructies ter kritiek.

BRL 2835 Sparingsbuizen in betonconstructies bevat eisen aan dunwandige stalen geprofileerde buizen (gains) voor het aanbrengen van ronde sparingen in beton.

In de holle ruimtes in de betonconstructie kunnen in een later stadium bijvoorbeeld verankeringen aangebracht worden.

Dunwandige stalen omhullingsbuizen voor voorspankabels vallen niet onder deze BRL. Hiervoor gelden de eisen in NEN-EN 523.

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn tot uiterlijk 15 oktober 2022 door middel van het onderstaand formulier per e-mail in te dienen bij de genoemde contactpersoon.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
Bart Dijkstra
Email: bart.dijkstra@kiwa.com

Downloads