• BRL-K906/01 ‘Reinigen van mestopslag’ bindend verklaard

  16 november 2016

  BRL-906/01 is een nieuwe beoordelingsrichtlijn die betrekking heeft op het reinigen van mestopslagen.

  Lees meer
 • BRL K240 gepubliceerd ter kritiek

  17 januari 2017

  Met ingang van 17 januari 2017 is een herziene versie van BRL K240 ter kritiek gepubliceerd.

  Lees meer
 • BRL K17105 open for comment

  3 april 2017

  BRL K17105, ‘Evaluation guideline for the Kiwa product certificate for plastics piping systems of polyethylene for the transport of drinking water and raw water’ is open for comment now.

  Lees meer
 • BRL 0506 ” Stekken- en doorkoppelbakken” ter kritiek

  23 juni 2016

  De genoemde beoordelingsrichtlijn is herzien. De wijzigingen ten opzichte van de thans geldende beoordelingsrichtlijn zijn globaal:

  Lees meer
 • Concept-BRL-K915/03 "Onderhouden van Olie-afscheidingsinstallaties” ter kritiek

  1 december 2014

  Tot 15 februari 2015 ligt concept-BRL-K915/03 ter kritiek bij Kiwa Nederland B.V.

  Lees meer
 • BRL-K620/06 'Stortbakken' bindend verklaard per 22 september 2014

  28 oktober 2014

  BRL-K620/06 is opgesteld om een kwaliteitskeurmerk af te geven op stortbakken. De stortbakken zijn bestemd om te worden toegepast als sanitaire spoelinrichting voor closetpotten en urinoirs. De stortbakken fungeren in combinatie met closetpotten als sanitaire spoelinrichtingen voor het hygiënisch doorspoelen van een closetinrichting.

  Lees meer
 • BRL-K17105 tot 18 november 2014 ter kritiek

  13 oktober 2014

  De volgende beoordelingsrichtlijn is ter kritiek gepubliceerd tot 18 november 2014: "BRL K17105, beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa productcertificaat voor kunststofleidingsystemen van polyetheen voor transport van drinkwater en ruw water".

  Lees meer
 • BRL K14020 gepubliceerd ter kritiek

  23 maart 2018

  Met ingang van 20 maart 2018 is een herziene versie van BRL K14020 ter kritiek gepubliceerd. BRL K14020 bevat de eisen voor een procescertificaat voor ‘Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompinstallaties en gemalen.

  Lees meer
 • BRL K15003 tot en met 26 augustus 2014 ter kritiek

  11 juli 2014

  BRL-K15003 "Guideline for the Kiwa product certificate for products used for treatment and / or production of drinking water" is met ingang van 15 juli 2014 voor de verlening van het Kiwa keur ter kritiek gepubliceerd.

  Lees meer
 • BRL 1720 Bindend verklaard

  6 mei 2014

  BRL 1720 "Voor het KOMO® productcertificaat voor Voorspanstaal; FeP2060 voor heipalen: is per 5 mei 2014 bindend verklaard.

  Lees meer
 • BRL K607 gepubliceerd ter kritiek

  6 maart 2018

  Met ingang van 6 maart 2018 is een herziene versie van BRL K607 ter kritiek gepubliceerd. BRL K607 bevat de eisen voor een productcertificaat voor ‘Sanitaire kranen; instelbare mengkranen’.

  Lees meer
 • Keuringseis KE 210 bindend verklaard

  7 februari 2018

  Keuringseis KE 210 is bindend verklaard per 11 januari 2018. Deze keuringseis bevat de criteria voor de Gastec QA-certificering voor gasstoppers voor gasdistributie-systemen.

  Lees meer
 • BRL K14032 tot en met 1 juni 2014 ter kritiek

  2 april 2014

  Dat er veilig en gezond drinkwater uit de tappunten van een drinkwaterinstallatie komt is in Nederland een volkomen normale zaak. In het buitenland is dat niet altijd het geval. Wat in Nederland minder normaal gevonden wordt is dat drinkwaterinstallaties onderhoud nodig hebben om hun functie optimaal te kunnen blijven vervullen. Drinkwaterinstallaties kunnen namelijk na verloop van tijd vervuild raken. Denk aan een mogelijke besmetting met legionella als de temperatuur van het drinkwater langdurig tussen 25 °C en 55 °C kan komen. Maar ook kan aanslag en sediment bij langdurige stilstand leiden tot storingen aan de installatie. Hierdoor treedt dan mogelijk een kwaliteitsverlies op aan het drinkwater. Soms functioneren beveiligingen daardoor niet goed meer en kan er een verontreiniging optreden die risicovol is voor de volksgezondheid. Het is van groot belang dat een drinkwaterinstallaties met regelmaat goed wordt gereinigd en daar waar nodig gedesinfecteerd.

  Lees meer
 • BRL-K773 gepubliceerd ter kritiek

  5 november 2018

  Met ingang van 1 november 2018 is een herziene versie van BRL-K773 ter kritiek gepubliceerd.

  Lees meer
 • Herziene BRL 3121 ter kritiek gepubliceerd

  29 juni 2017

  Het College van Deskundigen “Metalen in de spouw” heeft een kritiektermijn van 8 weken vastgesteld.

  Lees meer
 • BRL 4101 deel 4 is ter kritiek gepubliceerd

  22 juni 2017

  BRL 4101 deel 4 bevat de specifiek voor HPL geldende eisen en bepalingsmethoden welke naast de algemene eisen aan dit type gevelbekleding worden gesteld. De algemene eisen staan vermeld in BRL 4101 deel 1.

  Lees meer
 • BRL-K904/04 is de 4e versie van deze beoordelingsrichtlijn die betrekking heeft op het saneren van opslagtanks t.b.v. PGS Klasse 1 t/m Klasse 4 vloeistoffen zoals gedefinieerd in PGS 28 en PGS 30 en t.b.v. chemicaliën zoals gedefinieerd in PGS 31. BRL-K90

  4 mei 2016

  Op 4 mei 2016 is de Beoordelingsrichtlijn "Tijdelijke drinkwaterinstallaties" (BRL-K14036) bindend verklaard.

  Lees meer
 • BRL-K905/03 Tanksaneringen is bindend verklaard

  21 maart 2016

  BRL-K905/03 is de 3e versie van deze beoordelingsrichtlijn die betrekking heeft op het reinigen van opslagtanks t.b.v. PGS Klasse 1 t/m Klasse 4 vloeistoffen zoals gedefinieerd in PGS 28 en PGS 30 en t.b.v. chemicaliën zoals gedefinieerd in PGS 31. BRL-K905 is herzien op de volgende punten:

  Lees meer
 • BRL-K17301 is tot en met 13 oktober ter kritiek gepubliceerd

  5 augustus 2014

  BRL-K17301, richtlijn voor “pijpleidingen van PVC voor het transport van drinkwater en ongezuiverd water”, is tot en met 13 oktober ter kritiek gepubliceerd.

  Lees meer
 • BRL K17605 bindend verklaard

  13 maart 2014

  BRL K17605 "for the Kiwa technical approval with product certificate for plastics piping systems for water supply with or without pressure – Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP)" is bindend verklaard.

  Lees meer