10 oktober 2022

Nieuwe versie BRL 2601 beschikbaar

De BRL 2601 Cement is vernieuwd. De nieuwe versie vervangt de 2012-versie van de richtlijn en het wijzigingsblad uit 2014. Behalve tekstuele aanpassingen en een gewijzigde lay-out, zijn de voornaamste wijzigingen:

  • Het mogelijk maken van KOMO-certificering van cementen uit de NEN-EN 197-5;
  • Het opnemen van de eisen uit de BRL 2604 (die hiermee ook komt te vervallen);
  • De verwerking van de eisen uit de nieuwe NEN-EN 8005, waardoor er toepassingseisen aan de cementen gesteld kunnen worden.

Download hier de nieuwe BRL 2601.

Downloads