19 september 2022

Keuringseis 214 vastgesteld

Met ingang van 16 September 2022 is een herziene versie van keuringseis  214 “Geschiktheid van gasdistributie- en installatiematerialen voor bijmenging met waterstof en volledig waterstofgas” vast gesteld.

Keuringseis 214 is een aanvullende (add-on) keuringseis. De eisen aan het product liggen vast in de onderliggende keuringseis.

De keuringseis is volledig herzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De keuringseis is volledig tekstueel herzien
  • Het toepassingsgebied is uitgebreid met installatie materialen
  • De definities zijn uitgebreid
  • De producten welke getest dienen te worden is uitgebreid apparatuur voor het tijdelijk afsluiten van gasleidingen en thermisch aanspreekbare veiligheidskleppen.

Overgangsperiode:

De standaard overgangsperiode van 1 jaar vanaf datum van vaststelling is wel van toepassing. In deze periode dient de certificaathouder aan te kunnen tonen aan de nieuwe eisen van hoofdstuk 4 te voldoen.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
GASTEC QA
NL.GastecQA@kiwa.com
T +31 (0)88 998 3269

Downloads