9 januari 2023

BRL 0505 ter kritiek gepubliceerd

Het College van Deskundigen Wapeningsmaterialen van Kiwa heeft de nieuwe versie van de beoordelingsrichtlijn BRL 0505  Constructieve verbindingen tussen betonconstructies door middel van koppelsystemen met onderbreking van thermische bruggen vrijgegeven voor publicatie ter kritiek per 9 januari 2023.

De reden om de  BRL 0505 aan te passen was om deze BRL geschikt te maken voor de certificering van het achteraf aanbrengen van balkons. Ook heeft de gehele BRL een algehele update gekregen en zijn de omschrijvingen verbeterd. Tevens is de BRL 0505 geheel aangepast op basis van de laatste BRL-model, waardoor de indeling anders is geworden. Daarnaast is BRL gelijk gereed gemaakt voor het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL).

Verdere wijzigingen zijn:

 • Het toepassingsgebied is duidelijker omschreven en ook geschikt gemaakt voor het achteraf aanbrengen van balkons.
 • Terminologie is uitgebreid en er zijn duidelijkere omschrijvingen gegeven.
 • Hoofdstuk 3 eisen aan ontwerp en te verwerken producten/materialen is volledig aangepast en er wordt verwezen naar de laatste versies van de diverse normen.
 • Vermoeiingsproeven zijn aangepast en er wordt meer verwezen naar de EAD 050001-00-0301.
 • Paragraaf ductiliteit is herschreven en verduidelijkt.
 • Voor brandwerendheidsproeven wordt er verwezen naar de EAD 050001-00-0301.
 • Voor de rotatiestijfheid van het koppelsysteemelement wordt voor de rekenmodellen verwezen naar de EAD 050001-00-0301.
 • Paragraaf robuustheid is volledig herschreven en verduidelijkt.
 • In hoofdstuk 5 is de paragraaf lassen uitgebreid en heeft een flinke update gekregen.
 • De paragraaf over betondekking is aangepast en duidelijker gedefinieerd.
 • Bijlage A is in lijn met de EAD 050001-00-0301 gekomen en verduidelijkt.

De kritiekperiode sluit op 20 februari 2023.

Voor het indienen van de kritiek graag bijgevoegd kritiekformulier gebruiken. Dit formulier kunt u alleen per email versturen naar: machiel.van.der.veen@kiwa.com.

Neem voor meer informatie contact op met:
Kiwa Nederland B.V.
Machiel van der Veen
Tel.: +31 (0)6 5151 2888
E-mail.: machiel.van.der.veen@kiwa.com

Downloads