18 januari 2023

Gewijzigde BRL 2307-2 gepubliceerd ter commentaar

De Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 2307-2 AEC-bodemas voor ongebonden toepassing in grond- en wegenbouwkundige werken is herzien.

De BRL 2307-2 omvat de milieuhygiënische eisen uit het Besluit bodemkwaliteit en sluit aan op de ontwikkelingen in de markt en regelgeving, waarbij vanuit de Green Deal hogere kwaliteitseisen worden gesteld aan de bodemassen als vrij toepasbare bouwstof, wat leidt tot het opgewerkt eindproduct genaamd “AEC-granulaat”.

Indienen van commentaar

Belangstellenden worden uitgenodigd hun commentaar op deze beoordelingsrichtlijn binnen een termijn van zes weken na publicatie, uiterlijk 1 maart 2023 via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan Kiwa: NL.SMIL@kiwa.com.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. R. Haarsma
E. robert.haarsma@kiwa.com

Downloads