28 maart 2023

WB BRL 9321 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 27/03/2023 is een wijzigingsblad voor BRL 9321 ter kritiek gepubliceerd.

BRL 9321 bevat de eisen voor een NL-BSB certificaat voor ‘Industriezand en/of (gebroken) industriegrind’.

De wijziging betreft:

  • BRL 9321 wordt uitgebreid met de mogelijkheid om levering vanuit een opslagdepot te certificeren van al dan niet samengevoegde BRL 9321 en BRL 9313 gecertificeerde zandstromen. 
  • Introductie 2 typen certificaathouders.
  • Invulling van de omgang met meetwaarden die kleiner zijn dan de bepalingsgrens (reeds opgenomen in wijzigingsblad d.d. 27-05-2019)

Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen Korrelvormige Materialen hanteert een kritiektermijn tot 5 mei 2023. Belangstellenden worden uitgenodigd hun commentaar op dit wijzigingsblad binnen de aangegeven termijn via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. A. Antoniadis
angelo.antoniadis@kiwa.com

Downloads