15 maart 2023

BRL 4702 ter kritiek gepubliceerd

Naar aanleiding van de wens om de huidige BRL 4702 te verduidelijken, heeft de Begeleidings Commisie BRL 4702, met goedkeuring van het CvD Isolatie en Dakbedekkingsmaterialen, de beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor het ‘Realiseren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen’ aangepast.Belangstellenden worden uitgenodigd om uw eventuele punten van kritiek / verbeterpunten in te dienen voor 21 april 2023.

De kritiekversie kunt u vinden onder ‘Downloads’. In bijgevoegde kritiekversie zijn inhoudelijke en redactionele verbeteringen/verduidelijkingen aangebracht en is de aansluiting met het Bouwbesluit / Besluit bouwwerken leefomgeving gemaakt. Tevens is de BRL aangepast aan het huidige KOMO model.

Indienen kritiek

Graag ontvangen wij uw commentaar op de BRL 4702 kritiekversie en op het bijbehorende model certificaat. De kritiekperiode loopt tot 21 april 2023. U kunt uw kritiek insturen door te mailen naar rob.goedheer@kiwa.com t.a.v. Rob Goedheer.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met: rob.goedheer@kiwa.com.
Kiwa Nederland B.V.

Downloads