2 mei 2023

Ontwerp K538 ter kritiek gepubliceerd

Er is gewerkt aan een nieuw wijzigingsblad voor K 519 of K 538 of K546.

Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen KGWW rekent een kritiektermijn van 5 weken vanaf de datum van deze publicatie. Belangstellenden worden uitgenodigd om kritiek op deze Ontwerp WB in te dienen voor datum: 23-5-2023. De Ontwerp WB kunt u vinden onder ‘Downloads’.

Stuur uw kritiek, per e-mail naar: frank.van.hattem@kiwa.com / vincent.zijlstra@kiwa.com.

Meer informatie over de kritiekpublicatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met: frank.van.hattem@kiwa.com / vincent.zijlstra@kiwa.com.
Kiwa Nederland B.V.

Downloads