24 april 2023

Nieuw Kiwa-procescertificaat zonne-energiesystemen (BRL K11008-2) ter kritiek gepubliceerd

Kiwa heeft zijn aanbod uitgebreid op het gebied van procescertificering rondom systemen voor zonne-energie. De beoordelingsrichtlijn BRL K11008-2 / Grootschalige zonne-energiesystemen op platte en hellende daken (> 3 x 80A) is onlangs ter kritiek gepubliceerd. De commentaarperiode loopt tot 22 mei 2023.

De BRL K11008-2 is een uitbreiding op de vorig jaar gepubliceerde BRL K11008-1, die zich richt op kleinschalige zonne-energiesystemen. Het in de nieuwe richtlijn gespecificeerde eisenpakket heeft betrekking op bedrijven die optreden als hoofdaannemer of installateur bij ontwerp, installatie en beheer van grootschalige zonne-energiesystemen op platte en hellende daken met een aansluitwaarde van meer dan 3 x 80A.

Niet tot het toepassingsgebied van de richtlijn behoren de integratie van zonnepanelen in indaksystemen, gevels, beglazing, dakpannen, dakbanen en andere soortgelijke toepassingen. Daarnaast is de BRL K11008-2 niet van toepassing op de installatie van zonne-energiesystemen waarbij sprake is van energiebuffering door gebruikmaking van batterijen.

Heeft u inhoudelijke feedback op de BRL K11008-2? Vul dan het bijgevoegde commentaarblad in en stuur dit vóór 22 mei 2023 naar bas.van.galen@kiwa.com.

Neem voor meer informatie contact op met:
Bas van Galen,
Kiwa Nederland B.V.
P.O box 70, 2280 AB Rijswijk, The Netherlands
+31 (0)6 1213 4983
bas.van.galen@kiwa.com

Downloads
Download hieronder de conceptversie van de BRL 11008-2 en het commentaarblad: