4 januari 2023

BRL 5219 ter kritiek gepubliceerd

De herziene ontwerp-beoordelingsrichtlijn BRL 5219 (KOMO) voor kunststofleidingsystemen bestemd voor gesloten bodemenergiesystemen is ter kritiek gepubliceerd.

In de BRL zijn de volgende onderdelen gewijzigd:

  • In overeenstemming met BRL SIKB 11000 en Protocol 11001 zijn:
  • diverse begrippen geharmoniseerd, zoals “gesloten bodemenergiesystemen” i.p.v. “geothermische warmte-uitwisseling in gesloten circuits” en bodem-warmtewisselaar i.p.v. “geothermische sonde”;
  • mechanische verbindingen en metalen koppelingen niet meer van toepassing;
  • Er is een klasse-indeling ingesteld voor de stromingsweerstand van de voet van de bodem-warmtewisselaar, waarbij de eis is verruimd met klasse II;
  • Verwijdering van bijlage C “Bepaling van de dichtheid verbindingen na bevriezing"
  • Toevoeging van bijlage D waarin een overzicht is opgenomen van goedgekeurde warmtetransportmiddelen die zonder aanvullende chemische resistentietesten toegepast kunnen worden.

Indien u m.b.t. de wijzigingen commentaar wilt inbrengen, dan kunt u daarvoor het commentaarblad (comment sheet) gebruiken. Uw commentaar kunt u tot 24 februari 2023 sturen naar Hans den Boer, email: hans.den.boer@kiwa.com.

Downloads