2 november 2022

Nieuwe versie BRL 2307-1 beschikbaar

De KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 2307-1 AEC-granulaat voor ongebonden toepassing in grond- en wegenbouwkundige werken is volledig herzien. De BRL sluit aan op de ontwikkelingen in de markt en regelgeving, waarbij vanuit de Green Deal hogere kwaliteitseisen worden gesteld aan de bodemassen als vrij toepasbare bouwstof.

NB: Het Besluit bodemkwaliteit valt niet onder de werkingssfeer van deze beoordelingsrichtlijn. Hiervoor wordt verwezen naar BRL 2307-2.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. R. Haarsma
robert.haarsma@kiwa.com

Downloads

BRL 2307-1 versie 2022