7 oktober 2022

Wijzigingsblad BRL 5606 ter kritiek gepubliceerd

Voor BRL 5606 “Kunststofleidingsystemen van PE-X voor verwarmingsinstallaties: radiatoraansluitingen “ is  bijgaand wijzigingsblad ter kritiek uitgebracht.

De wijziging betreft toevoegen van PE-Xe en is opgenomen als aanvulling in het vorige wijzjgingsblad. De betreffende wijzigingen voor PE-Xe zijn groen gearceerd in het bijgaande wijzigingsblad

Uw eventuele commentaar/opmerkingen betreffende de toevoeging van PE-Xe kunt u voor 21 november 2022 indienen bij:

Kiwa Nederland B.V.
Ing. Rob Goutier
E-mail rob.goutier@kiwa.com
Postbus 70
2288 EB Rijswijk

Downloads