3 maart 2023

Ontwerp Wijzigingsblad BRL K519 / K538 / K546 ter kritiek gepubliceerd

Er is gewerkt aan een nieuw WB voor K 519 of K 538 of K546.

Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen KGWW rekent een kritiektermijn van 5 weken vanaf de datum van deze publicatie. Belangstellenden worden uitgenodigd om kritiek op deze Ontwerp WB in te dienen voor datum: 3-4-2023.  

De Ontwerp WB kunt u vinden onder ‘Downloads’.

Stuur uw kritiek, per e-mail naar: frank.van.hattem@kiwa.com / vincent.zijlstra@kiwa.com

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met: frank.van.hattem@kiwa.com / vincent.zijlstra@kiwa.com
Kiwa Nederland B.V.

Downloads