21 december 2022

BRL 52100 ter kritiek gepubliceerd

Er is gewerkt aan de revisie van BRL 52100 “Buizen en hulpstukken voor kunststofleidingsystemen gebaseerd op -vrij verval - binnenriolering - vervaardigd van PVC-U”.

Belangrijkste wijzigingen

 • Titel aangepast: Buizen en hulpstukken toegevoegd;
 • Update van gehele document volgens de nieuwe KOMO template;
 • H3 betreft “Eisen aan te verwerken producten en/of materialen” toegevoegd;
 • H4 2e alinea betreft “uitvoeren testen conform CEN/TS 1329-2” toegevoegd;
 • H4 3e alinea betreft “meetonnauwkeurigheid” toegevoegd;
 • H4 4e alinea betreft “temperatuur bij testen op locatie” toegevoegd;
 • 4.2.1 betreft “Kleur” toegevoegd;
 • 4.2.8 betreft “Valproef” NEN-EN 12061 vervangen door NEN-EN-ISO 13263;
 • 4.3 Onderzoeksmatrixen aangepast i.v.m. ‘witness’-testen (verduidelijking IKB);
 • 5.5 betreft “Archivering” toegevoegd;
 • 5.6 betreft “Wijzigingen” toegevoegd;
 • 6.5 betreft “Tijdelijk geen productie c.q. levering” toegevoegd;

Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen CvD-LSK (Leidingsystemen van Kunststof) rekent een kritiektermijn van 8 weken vanaf de datum van deze publicatie. Belangstellenden worden uitgenodigd om kritiek op deze Ontwerp BRL 52100 2022 in te dienen voor datum: 17-02-2023.

De concept BRL 52100 2022, de nu geldende versie 2017 en de kritieklijst kunt u vinden onder ‘Downloads’.

Stuur uw kritiek, in de vorm van de ‘Kritieklijst’, per e-mail naar: ppd@kiwa.nl.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
Hans den Boer
hans.den.boer@kiwa.com

Downloads