6 oktober 2022

Wijzigingsblad BRL 5612 ter kritiek gepubliceerd

Voor BRL 5612 “Kunststofleidingsystemen van PP voor vloerverwarming”  is bijgaand wijzigingsblad ter kritiek uitgebracht.

De wijziging betreft toevoegen van het materiaal PP-RCT, standaardteksten en actualiseren/ aanpassen van normen in de BRL.

Uw eventuele commentaar/opmerkingen kunt u voor 21 november 2022 indienen bij

Kiwa Nederland B.V.
Ing. Rob Goutier
E-mail rob.goutier@kiwa.com
Postbus 70
2288 EB Rijswijk

Download