3 oktober 2022

Concept BRL-K21008/03 ter kritiek gepubliceerd

Het is niet meer mogelijk om kritiek te leveren. De kritiekperiode liep tot 14 november 2022.

Op 3 oktober 2022 publiceert Kiwa de concept BRL-K21008/03 kritiekversie d.d. 2022-09-01 "Rotational moulded polyethylene (PE) tanks, with or without spill containers, for the above ground storage of chemicals" ter kritiek.

Tot en met 14 november 2022 ligt de concept BRL-K21008/03 ter kritiek bij Kiwa Nederland B.V.

De concept BRL-K21008/03 is een herziening van de bestaande BRL-K21008/02.

De herziening betreft een algemene update van het document BRL-K21008/02 welke dateert uit 2013.

Indienen van kritiek

Voor uw “eventuele” commentaren op de BRL-K21008/03 kritiekversie d.d. 2022-09-01 kunt u gebruik maken van het document “Kritiektabel BRL-K21008”. Uw “eventuele” commentaren op concept BRL-K21008/03 kunt u vóór 15 november 2022 schriftelijk of per email indienen bij:

Kiwa Nederland B.V.
T.a.v. de heer J. Peters
E-mail: jaco.peters@kiwa.com
Postbus 70
2280 AB  RIJSWIJK.

Bijlagen