13 februari 2023

BRL K17301 WB ter kritiek gepubliceerd

Er is gewerkt aan de revisie van BRL K17301 WB toegevoegen van POM hulpstukken “Leidingsystemen van PVC voor transport van drinkwater en ruw water”.  

Indienen van kritiek 

Het College van Deskundigen ( CvD-LSK Leidingsystemen van Kunststof) rekent een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie. Belangstellenden worden uitgenodigd om kritiek op deze Ontwerp WB van BRL K17301 in te dienen voor datum: 27-03-2023.

De ontwerp WB en de kritieklijst kunt u vinden onder ‘Downloads’. 

Stuur uw kritiek, in de vorm van de ‘Kritieklijst’, per e-mail naar:
(NL.PlasticsPipesDistribution@kiwa.com). 

Meer informatie 

U kunt voor meer informatie contact opnemen met: 
Kiwa Nederland B.V. 
Tim van der Wolk
tim.van.der.wolk@kiwa.com

Downloads