6 september 2022

Gewijzigde BRL’s Constructieve betonelementen ter kritiek gepubliceerd

Met ingang van 6 september 2022 publiceert Kiwa het ontwerp van een aantal documenten voor constructieve betonelementen ter kritiek.

Het betreft de volgende documenten:

  • BRL 2352 – Betonnen funderingspalen;
  • BRL 2368 – Niet-constructieve betonproducten;
  • BRL 2817 – Cementgebonden afstandhouders;
  • BRL 9205 – Duikerelementen van beton.

Al deze BRL’s hebben een algehele update gekregen. Daarnaast is de titel van BRL 2352 aangepast, zodat wij naast heipalen ook andere typen funderingspalen op basis van deze BRL kunnen certificeren.

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp documenten tot uiterlijk
5 oktober 2022 in te dienen bij de genoemde contactpersoon.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
Bart Dijkstra
Email: bart.dijkstra@kiwa.com

Downloads