24 februari 2022

BRL 0509 Het aanbrengen van constructieve ankers in verhard beton ter kritiek gepubliceerd

Met ingang van 24 februari 2022 publiceert Kiwa het ontwerp van BRL 0509 Het aanbrengen van constructieve ankers in verhard beton ter kritiek.

BRL 0509 is om de volgende redenen gewijzigd:

  • BRL 0509 dateert van februari 2009 en bij een BRL van 12 jaar oud ontkom je er niet aan deze te herzien, al is het maar om de verwijzingen naar richtlijnen en normen up-to-date te houden.
    Zo verwijst de huidige BRL voor de kwaliteit en prestaties van de ankertypen naar een aantal ETAG’s (European Technical Approval Guidelines). Deze zijn inmiddels vervangen door EAD (European Assessment Documents) én er zijn er meer beschikbaar, voor andere ankertypen.
  • De wens vanuit de certificaathouders om het aantal ankers dat per project / applicateur beproefd dient te worden nader onder de loep te nemen, evenals de voorgeschreven maximale belasting bij de beproeving.

Daarnaast is de BRL aangepast aan het laatste format en redactioneel op een aantal plaatsen aangepast.

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn tot uiterlijk 8 april 2022 door middel van het onderstaand formulier per e-mail in te dienen bij de genoemde contactpersoon.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
Damir Dubajic
Email: damir.dubajic@kiwa.com

Downloads